Kalenderen

Her ses den opdaterede kalender som den er fastlagt i dette øjeblik. Der kan og vil sikkert komme ændringer og tilføjelser, som senere også vil blive udsendt på mail til alle. Vær opmærksom på at til nogle af arrangementerne kan der være krav om tilmelding.

Du/I er altid velkommen til at kontakte personen som står som kontakt på det enkelte arrangement, for yderligere information. Vær også opmærksom på ugedagene for de enkelte arrangementer.


Planlagte arrangementer:

Klubaften (og dame/pige aften)

02. Februar 2023, Kl. 19:00

Speciel Pige/Dameaften, hvor de hygger sig, spiller kort, taler og meget andet.
Kontakt klubaften: Poul 1105@mvvk.dk tlf. 30206874
Pigeaften: Bestyr@mvvk.dk

Generalforsamling i klubhuset

09. Februar 2023, Kl. 19:00


Dagsorden iflg vedtægter:
- Valg af dirigent.
- Valg af referent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab.
- Fastsættelse af kontigent.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af bestyrelses medlemmer. (Konstituering sker på kommende bestyrelsesmøde, mht fordeling af poster).
- Valg af 1. & 2. suppleanter.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.


OBS: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kontakt: formand@mvvk.dk

Klubaften

16. Februar 2023, Kl. 19:00

Kontakt: Poul, 1105@mvvk.dk
Tlf. 30206874

Klubaften

23. Februar 2023, Kl. 19:00

Kontakt: Poul, 1105@mvvk.dk
Tlf. 30206874