Kalenderen

Vi har nu opdateret kalenderen foreløbig frem til og med juni 2021. Der kan og vil komme ændringer og tilføjelser, som senere vil blive udsendt, vær opmærksom på at til nogle af arrangementerne kan der være tilmelding.

Du/I er altid velkommen til at kontakte personen som står under kontakt, for yderligere information. Vær også opmærksom på ugedagene for de enkelte arrangementer.

PS: Selvom det ser ud til at lysne, tages der fortsat forbehold for Corona situationen, og eventuelle nye/ændrede restriktioner i den forbindelse. Så hold dig opdateret her.

Arrangementer i 2021

Generalforsamling i klubhuset

17. Juni 2021, Kl. 19:00

Nærmere information om de praktiske forhold (Corona pas m.v.) kommer senere.

Dagsorden iflg vedtægter:
- Valg af dirigent.
- Valg af referent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse og godkendelse af årets regnskab.
- Fastsættelse af kontigent.
- Behandling af indkomne forslag.
- Valg af bestyrelses medlemmer. ( bestyrelsen konstituere sig herefter på først kommende bestyrelsesmøde, mht. fordeling af poster ). På valg er: Mogens, Jesper, Jonni og Poul
- Valg af 1. & 2. suppleanter.
- Valg af revisor.
- Eventuelt.

Kontakt: formand@mvvk.dk

Klubaften - udgår til fordel for sommertræf

24. Juni 2021, Kl. 19:00

Udgår til fordel for sommertræf

Sommertræf (i stedet for pinsetræf)

26. Juni 2021, Kl.

Mere info følger. Kontakt: bestyr@mvvk.dk

Torsdagskøretur til Lagunen

01. Juli 2021, Kl. 17:15

Vi mødes kl. 17:15 ved Superbrugsen i Vodskov, på P-pladsen bag butikken.
Kontakt: Jørgen gijo@live.dk, tlf. 50696200

Vi kører til Lundby krat

06. Juli 2021, Kl. 16:30

Vi mødes kl. 16:30 ved Sulsted skole, på P-pladsen foran skolen.
Kontakt: Jørgen 1297@mvvk.dk, tlf. 50696200

Lørdagskøretur ud i det blå

10. Juli 2021, Kl. 00:00

Mere info følger.
Kontakt: Jørgen gijo@live.dk, tlf. 50696200

Hune by Night

19. Juli 2021, Kl. 00:00

Mere info følger.
Kontakt: Jørgen, 1297@mvvk.dk

Torsdagskøretur (ledig)

29. Juli 2021, Kl. 19:00

Mere info følger.
Kontakt: bestyr@mvvk.dk

Søndagskøretur ud i det blå

08. August 2021, Kl. 00:00

Mere info følger.
Kontakt: Jørgen gijo@live.dk, tlf. 50696200