Persondata

Persondata i MVVK

I Midtvendsyssel Veteranklub følger vi gældende regler i databeskyttelsesforordningen, også kaldet GDPR.
Vi deler ikke persondata med andre foreninger, myndigheder, firmaer mm. Ligesom vi selv administrer medlemsliste, labelliste og hjemmeside.
Herunder en kort beskrivelse af vores håndtering.

Almindelige personoplysninger

Medlemsliste: indeholdende medlemsnummer, navn, adresse, telefon og mail til brug ved almindeligt bestyrelsesarbejde og på hjemmesiden, alle bag adgangskode eller aflåst.
Medlemsliste er på hjemmesiden da klubbens formål bl.a. er at udveksle erfaring og oplysninger om teknisk hjælp, reservedele, arrangementer mm.

Labelliste: med medlemsnummer, navn og adresse for at kunne udsende klubblad og kontingentopkrævning.

Telefon og mail i medlemsliste: også for at kunne udsende kontingent påmindelse og andre meddelelser der vedrører klubbens aktiviteter. Ved mail til flere medlemmer benytter vi funktionen Bcc, så andre ikke kan se, hvem der ellers har modtaget samme mail.

Medlemsnyt i Klubbladet: her oplyses navn, postnummer/by på nye medlemmer.

Rigtighed og sletning

Hvert kvartal, før udsendelse af klubbladet, opdateres medlemslisterne og alle oplysninger om udmeldte slettes.

Billeder

Billeder og videoer af personer og køretøjer optaget under klubbens arrangementer, eller indsendt til redaktør, betragter vi som harmløse / uden ophavsrettigheder og vil blive bragt uden samtykke i klubbladet, på hjemmeside og Facebook.
Rettigheder til billeder bragt i klubbladet i forbindelse med medlemshistorier og lignende aftales med redaktør.

Samtykke

Ved indmeldelse via hjemmesiden krydser man et felt af ved samtykke og ved adresseændring mm. går vi ud fra man samtykker til ovennævnte, hvis ikke man er registreret under hemmelig adresse, eller andet bliver nævnt. Dato for oplysning om hemmelig adresse vil fremgå af medlemslister.
Hvis man ved indmeldelse eller efterfølgende ikke ønsker adresse telefon og mail oplysninger bragt på hjemmeside eller under medlemsnyt, respekterer vi selvfølgelig dette.
Så oplys dette ved indmeldelse, eller kontakt kasserer@mvvk.dk
I medlemsliste på hjemmeside og i klubbladet; vil man så kun stå med medlemsnummer og navn.

Billede fra køretur med MVVK